Om snöplogning

Förra årets snöfall var en s.k. 50-års-händelse, så vi ska inte räkna med samma problem i år. Med undantag av Sockenvägen och Gamla Tyresövägen så är våra gator inte topprioriterade när snön kommer. Se under Myndigheter och service och snöröjning vad som gäller.

Foto: Jan Gustavsson

Bra plogat på Statsrådsvägen

För att plogningen ska kunna ske som lovat så måste våra bilar vara parkerade lagligt. Vi måste räkna med att de blir inplogade. Det är följden av att våra folkvalda valt att prioritera gångbanor och cykelbanor. Parkera din bil på tomten om du kan.

Föreningen har kontakt med den ansvariga för vårt område och vi har samma åsikt om prioritering av infarter till områdena och vissa riktigt dåligt plogade gator i fjol.