Vita Sten vitkalkad

Gränsstenen Vita Sten blev kalkstruken den 16 juni genom en snabb insats av Gunilla Strandberg och Jackie Taffinder. Föreningen har tagit initiativ till att stenen tvättats och vitmenats och till att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning bekostat Stadsmuseets skylt på platsen.

Föreningens medlemmar är välkomna att vid behov klippa gräset runt stenen (med gräsklippare eller röjsåg). En gång om året innan midsommar är det lämpligt att förnya den vita färgen.

Vita Sten vitkalkas

Vita Sten vitkalkas