Historieföredrag om föreningens och områdets historia

På ett tidigare årsmöte höll ordföranden ett mycket uppskattat föredrag om föreningens och områdets historia. Nu finns det sammanställt och upplagt på föreningens nya hemsida för läsning och nedladdning. Det är 37 sidor med många roliga bilder och intressanta texter.
Trevlig läsning!