Förskolebygget på Kanslersvägen

Bygget av den nya förskolan på Kanslersvägen har påbörjarats under hösten 2015. Den 8 september hölls en info-träff för de närmaste grannarna, som hade fått lappar i brevlådorna. Förskolan kommer att ha sex avdelningar med totalt drygt 100 barn. Den beräknas stå klar hösten 2016.

Nyhet_okt2015_forskolaDå tung byggtrafik kommer att åka på Kanslersvägen under bygget har byggledaren kollat möjligheten för farthinder (chikaner) redan nu, men tyvärr fått ett nej av exploateringskontoret. De kommer att sättas dit hösten 2016 i samband med slutförandet.

Huset har bytt färg från grönt till falurött enligt bygglovshandläggarens krav.

Alla frågor kring bygget ska ställas till Sisab som utför arbetet.