Byggplaner vid Kärrtorps IP

Ett aktuellt planarbete i vårt närområde pågår för området mellan Kärrtorps idrottsplats, öster om Vikstensvägen mot Nackareservatet och till Länsmansvägen.

Samråd pågår tom 2017-06-16.

Här kan du läsa mer om själva ärendet

Här kan du läsa mer om vad projektet innebär

Samrådsmöte:

Samrådsmöte 2017-05-23 14:00-19:00, Reflexen, Kärrtorpsplan 14 i Kärrtorp.

Visningslokaler:

FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan,
Kommentar: Visas även på Björkhagens bibliotek de tider då lokalen har öppet

Information:

Diarienr: 2015-13402
Projektnamn: Del av Kärrtorp 1:1 och Skarpnäck 1:1
Beskrivning: Bostäder, flerbostadshus
Stadsdel: Kärrtorp
Stadsdelsnämnd: Skarpnäck
Planinnehåll: Bostäder 600 st varav 400 st hyresrätter 200 st bostadsrätter