Nya regler kring bygglovsplikt

Den 1 juli 2017 infördes förändringar i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen när det gäller bygglovsplikt. Du kan till exempel få göra en liten tillbyggnad i form av balkong eller burspråk för en- och tvåbostadshus utan bygglov. Du kan dock behöva göra en anmälan.

Läs mer