Detta gäller när det snöat

Det är som vi vet många gator som ska snöröjas i Stockholm på vintern, närmare bestämt nästan 4000 stycken, plus gångbanor och cykelbanor. Allt snöröjningsarbete sker i en viss ordning där gator och gångbanor prioriteras först, därefter öppnas vallar vid övergångsställen och busshållplatser.

Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt

Här kan du läsa mer om vad som gäller i ytterstaden

Om det är något som inte funkar som det ska kan du felanmäla här eller ladda ner Stockholm app ”Tyck till”