Välkommen på årsmöte och föredrag om trädgård & odling

Föreningen håller sitt årsmöte i mars månad varje år. I samband med årsmötet hålls även en aktivitet eller ett föredrag som har koppling till området eller medlemmarnas intressen. I år är temat Trädgård & odling – ett mycket intressant föredrag utlovas!

Vi välkomnar nya som gamla medlemmar, oavsett om du har en aktiv roll i föreningen eller ej!

Här är årets inbjudan (PDF)

Datum, tid, plats

Datum: tisdag den 13 mars klockan 18.30 – 21.00
Plats: Kärrtorps gymnasiums aula

  • Kl 18.30 inskrivning i röstlängden
  • Kl 18.45 Föredrag om hållbar trädgårdsodling, hur du vårdar din jord, din köksträdgård och dina växter
  • Kl 19.45 Paus med förtäring
  • Kl 20.15 Årsmöte
  • Kl 21.00 Slut

Mer om föredraget om trädgård & odling

Ulrika Flodin Furås är trädgårdsjournalist & stadsodlare, Chefredaktör för tidningen Koloniträdgården samt guide & föreläsare. Hon kommer berätta om hållbar trädgårdsodling, hur du vårdar din jord, din köksträdgård och dina växter. Hon har med lite fröer och böcker till försäljning.

Anmälan

För att vi ska kunna beräkna förtäring ber vi dig anmäla dig till årsmötet genom att mejla till info@skarpnack.org. Ange namn, adress och antal personer och eventuella allergier.

Övrigt inför årsmötet

Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingarna är stadgeenligt formella med genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse och val av förtroendevalda. Inkomna motioner behandlas.

Formalia
Årsmöteshandlingar: dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan finns via länkarna nedan. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsmötet.

Motioner och valberedning
Om du önskar att någon speciell fråga ska behandlas på årsmötet kan du skicka in en motion till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast den 6 mars till info@skarpnack.org.

Varmt välkommen!

Hälsningar Styrelsen