Bildarkiv friluftsliv

Här finns föreningens arkiv av mer eller mindre slumpvisa foton som rör friluftslivet under gångna tider. En stor del får vi tacka Bengt Schantz för. Historiska fakta om det bilderna visar kan enkelt sökas på Internet.

Foto: B Schantz

Hammarby IF:s medlemmar inspekterar den nyförvärvade ladan vid Söderbysjön 1942.

Reklamkort för Hammarbystugan.

Reklamkort för Hammarbystugan.

Baksidan på vidstående kort

Baksidan på vidstående kort

Foto: Bengt Schantz

Hammarbystugan. Den gamla ladan till vänster. Hammarbystugorna brändes ned 1962.

Foto: Bengt Schantz

Cykelutflykt vid Hammarbystugan?

Foto: Bengt Schantz

Mosstugan, här dras Emågatan i Bagarmossen fram.

Foto: B Schantz

När man kommit så långt hade man passerat Mosstugan. Vägkröken finns kvar på vägen till Söderbysjön.

Foto: Bengt Schantz

Byggd som skogshuggarkoja i början av 1900-talet, blev den orienterarklubben Gotarnas stuga.

Foto: B. Schantz

Välbelägen utmed stigen/vägen till Söderbysjön.

Foto B Schantz

Mosstugan. Från en kontaktkopia av rullfilm.

Foto B Schantz

Trafik över Emågatan i början av 1950-talet.

Foto: Bengt Schantz

Vedförråd eller torrtoa. Hål för katt. Mosstugans uthus.

Foto: Bengt Schantz

Mosstugans bastu.

Efter kriget expanderade Stockholm och man hade inga problem att ta jungfrulig mark i besittning. IK Goterna

Efter kriget expanderade Stockholm och man hade inga problem att ta jungfrulig mark i besittning. IF Goterna har sin fortsättning i Skarpnäcks OL.

Foto: Bengt Schantz

Isracing på Flaten en vinter på 1950-talet. Finns Joakim Bonnier med i heatet? Han debuterade på Flaten 1953.

Foto: B Schantz

Singoallafilmens kulissborg under byggnad vid Söderbysjön, 1949.

Foto: B Schantz

Singoallaborgen byggdes upp på den klippa där det i början på 1900-talet fanns en såg.

Foto: B Schantz

Den imponerande kulissborgen till Singoalla, efter Viktor Rydbergs roman om riddaren och romflickan.

Från marknadsföringen av Singoalla. Filmen var en svensk-fransk samproduktion som gjordes i en engelsk, en fransk och en svensk version. Förutom namkunniga skådespelare så komponerade Hugo Alfvén musiken.

Från marknadsföringen av Singoalla. Filmen var en svensk-fransk samproduktion som gjordes i en engelsk, en fransk och en svensk version. Förutom namnkunniga skådespelare så komponerade Hugo Alfvén musiken.

tom cell tom cell

Uppdaterat 2020-03-31