Vinterparkering

Nu har vinterns parkeringsbestämmelser börjat gälla. Parkering på våra gator är tillåten på den sida som inte är belyst, och/eller där trottoaren inte finns. På belysningssidan/trottoarsidan är parkering ständigt förbjuden, året om.

En dag i veckan är renhållningsdag, speciellt viktigt på vintern då snö ska forslas bort. Den skyltade dagen är det parkeringsförbud under dagtid. Respektera bestämmelserna redan innan snön faller så att det är en vana.

Parkera helst på tomten. Det är varken mer eller mindre svårt att skotta ut därifrån.