Sotning & eldning

Brandförsvaret i Storstockholm ansvarar för brandsläckning och sotning. Farsta brandstation i Hökarängen är vår närmaste brandkår. Svenska Brandskyddsföreningen ger tips m.m. Miljöförvaltningen anger regler för eldning inom- och utomhus. Brandvarnare är sedan 2001 obligatoriskt att ha i sitt hus.

Sotning

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna, skriver Stockholms brandförsvar. Förutom en välsotad skorsten och att elda effektivt är det också viktigt att förbränningsanläggningen är i gott skick.

Från och med 2015-01-01 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat om nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll (MSB 2014:6).

Läs mer på Stockholms brandförsvars hemsida.

Hitta sotare på Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbunds hemsida.

Eldning

Foto: Jan Gustavsson

Eldning i tunna vecka 18

Eldning på tomten av trädgårdsavfall är bara tillåtet under veckorna 18 och 40 och om ingen störande rök uppstår för grannarna . Man måste också ta reda på eventuella väderberoende eldningsrestriktioner.

 

 

Uppdaterat 2013-12-01