Styrelsen

Styrelse och funktionärer 2024

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 6 gånger om året.

Styrelse

Ordförande Ann Kihlstrand 070-322 92 60 E-post
Kassör Charlotta Sjögren 076-117 67 94
Ledamot Mihaela Ingemarsson 070-169 40 85
Ledamot Marie Skans 070-766 01 75
Ledamot Lars Törnros 073-439 08 59
Styrelsesuppleant Jens Almström 070-260 16 09
Styrelsesuppleant Lars Fink 070-334 35 97
Styrelsesuppleant Johanna Mattsson 070-216 98 00

Revisorer

Revisor Mina Langendahl 072-858 93 00
Revisor Eva Ångström 070-696 24 70
Revisorsuppleant Katarina Synnergård 08-644 59 21
Revisorsuppleant Malin Rosengård

Uthyrning

Materialförvaltare John Sjöberg 070-090 97 05

Valberedning

(tar gärna emot tips på intresserade)

Sammankallande Gunilla Strandberg 08-556 222 33
Heléne Källgården 073-729 37 56
Per Åström 08-649 71 15