Styrelsen

Styrelse och funktionärer 2023

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 6 gånger om året.

Ordförande Ann Kihlstrand 070-322 92 60 E-post
Kassör Charlotta Sjögren 076-117 67 94
Ledamot Mihaela Ingemarsson  070-169 40 85
Ledamot Jenny Green 070-273 37 72
Ledamot Lars Törnros 073-439 08 59
Styrelsesuppleanter
  Karin Månsson 070-959 15 56
  Marie Skans 070-766 01 75
  Per Synnergård 070-999 06 00
Revisorer
  Mina Langendahl 072-858 93 00
  Eva Ångström 070-696 24 70
Revisorssuppleanter
  Katarina Synnergård 08-644 59 21
  Malin Rosengård  
Materialförvaltare
  Stephan & Margareta Kull 0700 – 90 97 05 uthyrning
Valberedning (tar gärna emot tips på intresserade)
  Jan Gustavsson 070-79 78 644
  Gunilla Strandberg 08-556 222 33
  Per Åström 08-649 71 15