Före 1923

Landskapet och tidig historia

Bjurmans karta 17-tal

Bjurmans karta 1750-tal

Vårt område präglas av typisk Södertörnsnatur och av Stockholmsåsen väster om oss och av Skarpnäcksfältet i söder. Läs mer om Historier före Trädgårdsstaden.

Den norra delen av vårt område har dominerats av en mosse som syns på kartan. Läs historien om utdikningen på 1780-talet och de rättsprocesser som följde.

Pungpinans krog och torp

Pungpinetorpet

Pungpinetorpet april 2007

Pungpinans krog drevs 1670–1876 och namnet kom av att där pinades penga-pungen svårt av de höga brännvinspriserna. Läs historien om krogen och om Morden på krogen.

Pungpinans torp är från 1763 och hade lador vid dagens Ladupark och uthus vid dagens blomkiosker. 1933 gjordes torpet om till samlingslokal. Numera är fastigheten privatbostad. Lyssna på berättelsen om Signe Björks (född 1909) uppväxt på torpet.

Kärrtorpet

Kärrtorpet 2007

Kärrtorpet, april 2007

Byggnaden är från 1895, byggd på en grund från 1790-talet. Det har funnits fler hus på tomten. Det ena uthuset är ursprungligt, det andra är av senare datum. Se på foto från 1905. Se även bildarkiv övrigt för fler bilder.
Läs Erik Hultsjös berättelse från 1930.

Torpet användes länge av de som skötte grönytorna i området. På 1980-talet gjordes huset om till bostad, och från 2004 arrenderar Hans och Agneta Severinsson torpet – stället där Agnetas morfar Kalle höll till när han var områdets trädgårdsmästare.

Staden brer ut sig

Häradskartan 1909

Häradskartan 1909

Från slutet av 1800-talet kom stadens närhet alltmer att påverka. Gårdarna Enskede och Skarpnäck blev mindre renodlade jordbruk. Försäljning av produkter som grönsaker och mjölk blev viktigare, och uthyrning till sommargäster allt vanligare.

1904 köpte staden Enskede Gård och strax efter byggdes Enskede. Enskededalen kom till efter kriget just före vårt område. Egendomen Skarpnäck köptes av Stockholms stad 1922 och stadsplanen är från 1923. Läs mer om när det området bebyggdes.