Hållbarhetsgruppen

Hållbarhetsgruppen vill inspirera till ett långsiktigt hållbart boende i Skarpnäcks trädgårdsstad. Det vill vi göra genom att dela erfarenheter, kunskap och resurser med varandra.


Gruppen har till syfte att informera och inspirera föreningens medlemmar i hållbarhetsfrågor, i enlighet med medlemmarnas intressen. Målet med gruppens aktiviteter är att underlätta för medlemmarna att göra hållbara val, samt att verka för att föreningen i sin helhet agerar på ett hållbart sätt.

Här finns information om solceller.

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill engagera dig i hållbarhetsgruppen.

Kontaktperson: Ann Kihlstrand 070-322 92 60