Sophämtning i helgerna

Liselotte Lööf meddelar att när hämtningsdag krockar med helgdag så kommer soporna att hämtas dagen före i första hand, eller dagen efter. Berörda adresser kommer att få en lapp i brevlådan.

SITA, som hämtar kompostpåsarna lär ska ha meddelat sina hämtningstider.

Och, oberoende av vad Liselotte Lööf säger, så ska sopbehållarna hämtas på tomten. Gäller även SITA. Felanmäl till Stockholms stad.