Medlemsavgiften

Det är uppmuntrande, tycker styrelsen, att det redan nu kommer in medlemsavgifter för 2014! Det tyder på att föreningen är uppskattad.

Vi ber dig dock att vänta med betalningen för 2014 tills du fått en inbetalningsavi. Vårt nya medlemsregistersystem använder OCR-läsning av inbetalningarna vilket kommer att underlätta för föreningen att hålla reda på vem som betalat in pengar. För närvarande prickar vi manuellt av ca 550 inbetalningar! Ett kärt besvär men ändå . . .

Avi för medlemsavgift kommer i brevlådan i april som vanligt.