Ris på majbrasan

majbrasa

Traditionen att bidra med ris till vår egen majbrasa har blivit så rotad att vi inte längre behöver be om bränsle. Problemet är det motsatta, alltför mycket ris. Brandkåren har synpunkter på valborgseldens anordnande.

Nedanstående gäller för brasan:
Tidigast en vecka före sista april får bränsle läggas på hög, i år är det onsdagen den 23 april. Högen får inte vara större än 7 meter i diameter och 3 meter hög. När det är uppnått måste du respektera de skyltar vi sätter upp.

  • Material som ger rök eller flygaska är förbjudet, t.ex. papper, plast, blöta kvistar.
  • Tryckat virke är otillåtet liksom stubbar och grova stammar.
  • Brandkåren inspekterar vår hög.

Vecka 18, då valborg inträffar, är eldning i  våra trädgårdar tillåten, annars inte. Samma där, elda utan kraftig rökutveckling!