Förskolan vid Kanslervägen upp i Stadsdelsnämnden

Detaljplan för förskolan på gräsplanen söder om Kanslersvägen är antagen sen en tid. På sammanträde i stadsdelsnämnden (12/6) beslutar nämnden att uppdra åt Sisab att bygga daghemmet.

Planerad förskoleverksamhet startar hösten 2015.

Kanslersvagen_dagis