Eldningsveckan är nu!

29/9 till och med 5/10 är det tillåtet är elda i Stockholm, Se föregående inlägg för detaljer!