Nära-noll-renoveringen på Länsmansvägen utvärderad

På årsmötet 2014 redovisades ett projekt för energieffektivisering av ett hus i området. Vi blev lovade återkoppling av kostnad för projektet, energibesparing och värdeökning av fastigheten.

Är du nyfiken på resultatet så kan du nu få reda på hur det har gått hittills. Fortbilda dig här på RenZEROs hemsida. Under Pressrum finns videofilm. Kontinuerliga mätningar av energiförbrukningen fortsätter.

 

nyhet_renzero