Förgårdsmark är stadens mark

Den mark som är belägen mellan tomtgräns och trottoar eller körbana är Stockholms mark. Den ska skötas av parkförvaltningen (gräs, planteringar, buskar) och trafikkontoret (träd). Ifall du anser att förgårdsmarken missköts kan du felanmäla på Stockholms hemsida, eller kontakta stadsdelsnämnden.

På förgårdsmarken får inget förvaras stadigvarande. Trappor, brevlådor, asfalteringar får inte anläggas. Buskar och träd får inte tas bort. Ifall du måste gräva för grundrenovering ska du söka marklov. Se vad som gäller för byggande på fastigheterna.

nyhet_14nov_marklov