Vill du öppna Trohetsvägen för utfart till Gamla Tyresövägen?

Trafikreglering är politik. Sen ett antal år är strategin att öppna upp säckgator/områden. Tanken är att trafiken ska spädas ut så att det blir mindre trafik på belastade gator. Ett mer jämlikt fördelande av trafiken.

Trohetsvägen är nu avstängd för utfart till Gamla Tyresövägen. Trafik­kontoret har tankar på att öppna anslutningen, för att Lugna gatan och Skarpnäcksvägen ska avlastas trafik. Då detaljplanen anger att utfarten mot Gamla Tyresövägen är väg är det Trafikkontoret som bestämmer om den skall öppnas eller ej.

Du som bor i Pungpinan har säkert en åsikt om detta. Hör av dig till föreningen så kan vi föra samtal med Trafikkontoret innan de bestämmer sig.

Nyhet_Trohetsvagen_nov2014