Resultat av workshop om bebyggelse i Bagarmossen-Skarpnäck

Föreningen har haft två representanter med i de  workshoppar som genomförts av stadsbyggnadskontoret inför utarbetande av detaljplan för ny bebyggelse på Skarpnäcksfältet och i Bagarmossen.

Nyhet_april2015_workshop

Deltagare har varit olika föreningar/intresseorganisationer i området och har inneburit relativt konkreta diskussioner utifrån specifika frågeställningar om bebyggelse, samlingsplatser, centrum, natur. Projektet kan följas på Stockholms hemsida.

Föreningen bevakar främst trafikflödena på Sockenvägen och gamla Tyresövägen och diskussioner om flera tillfarter till Bagarmossen. Stadsbyggnadskontoret lovar att transportinfrastrukturen ska studeras noggrant inför kommande detaljplan.