Upprustning av Skogskyrkogården pågår

nyhet_jan2016_skogskyrkogarden

Foto: Skogskyrkogården

Som de flesta sett pågår renovering av muren runt skogskyrkogården. Det är en del av en ständigt pågående upprustning/underhåll och under 2016 görs bland annat detta:

  • Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer för allmänheten.
  • Fortsatt underhåll av Skogskyrkogårdens 3,6 km långa mur.
  • Renovering av murar och urnnischer vid kvarter 38 inne på Skogskyrkogården.
  • Renovering av murar vid Uppståndelsekapellet.
  • Upprustning av Gunnar Asplunds trappa.
  • Tillgänglighetsanpassning av toaletter vid Skogskapellet.
  • Fortsatt arbete med att byta bevattningsanläggning för hela begravningsplatsen (projekt som löper i fyra år).
  • Fortsatta beläggningsarbeten på Skogskyrkogården.
  • Brandskyddsåtgärder och arbetsmiljöanpassning vid kvarter 21 på Skogskyrkogården, servicebyggnader för personal, garage, verkstad, förråd.
  • Återplantering av träd och växtmaterial

Skogskrematoriet inklusive de tre kapellen (Tron, Hoppet och Heliga korset) står inför en genomgripande renovering . Under 2016 fortsätter en förstudie kring hur detta arbete ska genomföras. Tidplanen är inte klar men förmodligen drar detta arbete igång 2019 alt. 2020.

Läs mer om vårt Världsarv Skogskyrkogården