Snöröjning i ytterstaden

Det är vinter och snö. Plogbilarna dundrar fram dag som kväll och jobbar hårt för att ploga och forsla bort snö.

Så här prioriteras snöröjningen enligt Stockholms stad:

  1. Först röjs bussgator, trafikleder, högtrafikerade huvudgator och centrumplatser. Stadens ambition är även att tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.
  2. Därefter röjs lokalgator och gångbanor inom bostadsområden.
  3. Trappor snöröjs bara om det inte finns alternativa gångvägar.

Stockholms hemsida kan du läsa vilka regler som gäller för snöröjning i ytterstaden.

Att tänka på: Kom ihåg att kontrollera vilken dag specifika gator har parkeringsförbud, annars blir det svårt för plogbilarna att göra sitt jobb (påminn gärna besökare). Kör gärna in bilen på tomten om det är möjligt och tänk på att inte parkera så att grannar på annan gata får problem eller bristfällig plogning.