Samrådsredogörelse för programmet Bagarmossen och Skarpnäck godkänd

”Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck” har diskuterats av politiker och boende i området under flera års tid. Syftet med planprogrammet är att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, med goda miljöer, service och skolverksamhet samt att en utveckling av området sker i linje med stadens översiktliga planering.

Den 28 april 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden redovisningen av samrådsredogörelsen med förslag till bearbetningar och kompletteringar av programmet för Bagarmossen och Skarpnäck.

Läs mer om detta här