Skarpnäcks stadsdelsnämnds prioriteringar 2017

Nu har Skarpnäcks Stadsdelsnämnd beslutat om verksamhetsplan och budget för 2017. Verksamhetsplanen utgår från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Områdena som specificeras är framför allt:

  • Förskoleverksamhet
  • Individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
  • Insatser för personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg
  • Förebyggande arbete, demokrati och kultur
  • Stadsmiljö

Vill du veta vad som kommer prioriteras kan du läsa en sammanfattning här.