Klimatanpassning

Klimatanpassa ditt hus
Enligt SMHI har den enskilde fastighetsägaren ett stort ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Att klimatanpassa innebär att göra åtgärder som minskar risken för, och omfattningen av, väderrelaterade skador. Det finns många sätt för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende att arbeta med klimatanpassning: SMHI:s vägledning för klimatanpassning för fastighetsägare

Undvik skador vid översvämning
Enligt Länsstyrelsen i Stockholms översvämningskarteringar finns en förhöjd risk för översvämningar bland annat i Skarpnäcks trädgårdsstad. Kraftiga skyfall och massiv snösmältning kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada.
Det finns saker du kan göra för att undvika skador vid översvämning.

Tips från Länsförsäkringar om hur du undviker skador vid översvämning samt tar hand om vattnet på tomten.