Viktigt om din kabelteveinstallation!

På årsmötet informerade styrelsen om det kabeltevenät som hundratals fastigheter i området är anslutna till. Trädgårdsstadsföreningen har inget ansvar för nätet och inga förpliktelser gentemot BCS Network som äger det.

Den som är ansluten till kabelnätet har inte rätt att koppla bort kabeln! Detta gäller oavsett om man utnyttjar tevesignalen eller inte! En genomgång av vad som gäller finns här.

En karta som visar abonnenterna år 2012 finns här. På Nämndemansbacken finns ett 40-tal abonnenter. Hur många som har kabeln dragen på sin fastighet utan att utnyttja den finns det ingen information om.