Trädgårdsstadsföreningens årsmöte 2013 hölls i Visitors Center!

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings 86:e årsmöte ägde rum i besökspaviljongen på Skogskyrkogården, onsdgen den 13 mars. Förutom själva årsmötesförhandlingarna bjöds på en visning av utställningen med information om världsarvet Skogskyrkogården.

Styrelsen hade förberett sig på en livlig debatt eftersom hela 6 motioner kommit in. Men det flammade aldrig upp ordentligt och självdog snabbt. Synd, kanske?

Runt 60 personer varav ca 40 röstberättigade medlemmar slöt upp. Det blev trångt och varmt. Styrelsen tackar för detta engagemang!

Årsmötesprotokollet kommer att läggas upp här på hemsidan när det är justerat. Agenda, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan ligger kvar här tills vidare.