Oframkomlig plogning på Statsrådsvägen?

Torsdagen den 7 mars plogades belysningssidan av Statsrådsvägen, utanför Kulingen. Snön las upp på trottoaren vilket får barn att klättra över snöhögarna och föräldrar att dra barnvagn på gatan.

Detta är avtalet med plogentreprenören! Den sida där det råder parkeringsförbud ska plogas, gata och gångbana. Så har det plogats de senaste gångerna. På den andra sidan ska snön läggas, och plogas upp på gångbanan på servicedagen.

Gatans parkeringsbestämmelser är felskyltade. P-förbudet ska vara på belysningssidan. Därför blev det helt fel i början av vintern när de som plogade inte visste vad de skulle göra, och inte plogade någon av trottoarerna.

Trots olägenheten så uppmanas alla att gå på den plogade sidan och passera gatan på övergångsställena.