Gatuunderhåll

Trafikkontorets pengar för större reparationsarbeten är slut för i år. Men så kallade potthål (små gropar som har tjälsprängts) ska fyllas igen och det är viktigt att det görs eftersom de annars blir större och större. Att man kanske kan få ersättning för sönderkörda cyklar och bilar är en klen tröst. Anmäl därför alla potthål i din närhet till Trafikkontorets felanmälan och bevaka att de fylls igen!

Asfaltering av Sockenvägen mellan Statsrådsvägen och Kärrtorpsvägen ska ske, men nu är tidsplanen ”i år”.

13_17_pott