Almsjukan skördar offer

Almsjukan härjar även i Stockholm, fast almarna i Kungsträdgården klarar sig, beroende på att de befinner sig långt från andra smittade träd.

Den här, mellan Gamla Tyresövägen och kyrkogårdsmuren, togs ned av Trafikkontoret eftersom den var angripen. Kontoret arbetar så proaktivt det kan och försöker hindra spridningen genom att plocka bort smittade träd så fort de upptäcks.

Du som har en alldeles egen alm på tomten och är orolig för om den är smittad kan ta kontakt med Trafikkontoret, träd i gatumiljö. Info finns även hos Skogsstyrelsen och SLU.

F.d. sjuk alm

F.d. sjuk alm