Byte av vatten och avlopp

De boende på Statsrådsvägen och Riksrådsvägen bör ha fått information om de ledningsbyten som pågår. Vi andra får leta info.

Utmed Statsrådsvägen ska servisen bytas, d.v.s. vattenledningen, utmed Riksrådsvägen kommer även avloppsledningarna att bytas, och eftersom dagvattnet även i fortsättningen kommer att gå i samma rör så byts även en del gatubrunnar. Enligt tillgänglig information så ska Statsrådsvägen bara lappas igen efteråt, men där kommer föreningen att trycka på för att hela gatan asfalteras om. Det behövs verkligen.

Arbetsredskap, i detta fall grävmaskin, får stå på gatan. Normala parkeringsbestämmelser gäller inte.inlagg_VA_arb