Semesterns sophämtning

Hushållssopor och matavfall hämtas som vanligt under sommaren. Du kan avboka din tömning om du är borta en längre tid. Avbokning måste göras minst fem dagar före hämtdagen och erbjudandet om enstaka avbokningar gäller endast hämtning av hushållsavfall. Se Stockholms hemsida.

Du som är nyinflyttad i området bör veta att våra avfallstunnor inte ska rullas ut på gatan. Där står de i vägen. Tunnorna får heller inte stadigvarande stå utanför tomten. Detta är de regler som gäller för villafastigheter i hela Stockholms stad.