Detaljplaneförslag Ätravägen

I slutet av juli kom meddelande om att detaljplaneförslag tagits fram för önskade (eller oönskade) bostäder på Ätravägens norrsida mot Länsmansvägen. Synpunkter på förslaget skall vara inne senast den 20 augusti. Förslaget finns utställt på Tekniska nämndhuset och på Stadsdelsförvaltningen på Björkhagsplan. Informationen finns även på Stockholms hemsida.

Detaljplaneförslag.

Detaljplan Ätravägen 2014

Stockholm behöver fler bostäder anser nog de flesta och detta infill är lämpligt sett ur stadens synvinkel; nära till kommunikationer, centrum och grönområden; dessutom små lägenheter för nyinflyttade/yngre. De flesta protester mot eventuellt bygge kommer från dem som kommer att bo mitt emot. I vårt revir är det några hus på Länsmansvägen som kommer att få nya fyra våningar höga hus på ett avstånd av 22 och 28 meter från det egna huset.

Bilden visar det förra förslaget som grått i bakgrunden. I det liggande förslaget har stadsbyggnadskontoret tagit hänsyn till Länsmansvägen och lagt in en kil med allmänning mellan Länsmansvägens tomter och den nya tomten.