Stölder?

På förenings Facebooksida har det rapporterats cykelstölder under sommaren och skumma individer har synts i grannskapet.

Även om allt fler nu är hemma efter semestrarna så uppmanas alla att se till sina grannars fastigheter. Ta in de saker ni inte vill ha stulna och lås fast stegar. Inget verkar för obetydligt att tjyva!

13_17_stege