Snöröjning

Plogning

Bra plogat på Statsrådsvägen

Plogning av våra gator upphandlas på långtidskontrakt. Tylömarks trädgårdsanläggningar plogar, sandar och forslar bort snön vintertid. Detta är en ny entreprenad fr.o.m. 2015.

När snön kommer prioriteras bussgator och huvudleder. Vårt områdes lokalgator kommer i tredje hand. Det ska dock vara plogat 14 timmar efter det att snön slutat falla. Tre dygn senare ska infarter vara upplogade. Till skillnad mot vad som står på Stockholms hemsida ska alltså infarterna i området plogas upp. Människor som av biståndshandläggare bedömts behöva det, ska få sina entréer plogade genast. Listor finns hos entreprenören.

Cykelbanor utmed gator och på parkmark är prioriterade.

På våra lokalgator ska snön plogas bort från trottoar och anslutande körbana, mot andra sidan, mot parkerade bilar. På servicedagen ska den oplogade sidan tömmas på snö. Ibland kan det hända att det snöar just på servicedagen, och då prioriteras denna plogning ner.

Sand som sprids ut som halkbekämpning skall vara borttagen senast den 15 maj.

Parkvägar snöröjs av PEAB. Det är Skarpnäcks stadsdelskontor som upphandlar detta.

Miljöaspekter

Snön som forslas undan ska läggas på förgårdsmark och gatumark. Det är förbjudet att lägga snön på parkmark, av miljöskäl. Vid senaste vinterns ihållande snöfall blev det därför tvunget att lägga en massa snö på parkeringssidan av våra gator. Av miljöskäl undviker man att köra iväg snön till upplag. Det är även förbjudet att tippa snön från förorter i vattnet.

Felanmälan av snöröjning gör du på Stockholm stads hemsida. Du kan även ringa 651 00 00 och prata med en operatör. Växelnumret till Trafikkontoret är 508 27 200.

Uppdaterat 2015-03-12