Om myndighet & service

Det mesta som rör omvärld och närmiljö inom Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings område finner du enklast på Stockholms hemsida. Därifrån kan du även hitta till polis, brandkår, vatten/avlopp, eldistributör. Många centrala uppgifter är samlade på Trafikkontoret. Det gäller trafiken, gatuunderhåll och städning, snöröjning, belysning, parkering, sophämtning. Andra centrala förvaltningar är Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Viss kommunal service sköts av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning som styrs av en politisk nämnd som bestämmer hur pengarna fördelas. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för kommunal förskola, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, fritids- och kulturverksamhet och parkskötsel. Det är till Stadsdelsnämnden som medborgarförslag ska lämnas.

Om du vill hålla dig uppdaterad på vad som händer i stan och i stadsdelen kan du prenumerera på nyhetsbrev och sammanträdesprotokoll.

Här på hemsidan kan du läsa om Avfallshantering, Bredband, Gator & parker, Parkering, Snöröjning samt Sotning & eldning.

Uppdaterat 2013-12-01