Bergvärme

För bergvärmeanläggning krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd ska innehålla uppgifter om borrföretag och installatör, tekniska uppgifter samt placering av borrhål på fastigheten. Borrhål skall normalt placeras mer än 20 meter från varandra, så man måste kontrollera var grannars eventuella borrhål finns.

Läs mer, se borrhål i ditt kvarter och sök tillstånd på stadens hemsida.

Luftvärmeanläggning behöver varken tillstånd eller anmälan men i vissa fall krävs bygglov. Tänk på att luftvärmepumpar låter, både för din egen skull och för grannarnas.