Detaljplan

Egnahemsområden

I början av 1900-talet antogs en lag som möjliggjorde upplåtelse av mark genom tomträtt. Samtidigt började Stockholms stad köpa upp markområden i stadens närhet för att ge arbetare och tjänstemän möjlighet att bygga sig ett eget hem till sin familj. Man planerade områdena med bestämda begränsningar och styckade marken i för den tiden små tomter. Dessa planer gäller i stora delar oförändrade efter snart hundra år och har gett populära och stabila områden.

Detaljplan

En detaljplan reglerar vilka rättigheter och begränsningar som gäller för fastigheterna inom ett visst område. Tidigare kallades det stadsplan och de var mer generellt hållna än dagens detaljplaner. I stora delar av föreningens område gäller fortfarande stadsplanerna från 20-talet. Planen består av en plankarta samt planbestämmelser. Här kan du söka efter gällande planer i hela Stockholm Gällande planer