Bredband & Kabelteve

Fibernät

Hela Trädgårdsstadsföreningens område har möjlighet att ansluta fastigheten till fibernät för bredband, teve och telefon. Friliggande fastigheter till Telias fibernät Öppen Fiber, gruppbebyggelse och flerfamiljsfastigheter kan ha andra leverantörer.

Bor du i småhus utan anslutning så kontakta Öppen Fiber. Du som bor i gruppbebyggelse eller i flerfamiljsfastighet, kontakta föreningen eller värden.

Kabeltevenät – BCS Network

Kabelteve Skarpnäck 2012

Kabelteve Skarpnäck 2012

1991–1992 installerades BCS kabeltevenät i många fastigheter i området, som ägts och drivits av BCS Network AB.

BCS Network upphörde med sin verksamhet hösten 2015.

Enligt BCS började nedmontering den 1 november 2015 och kommer fortsätta under 2016. De har under maj 2016 påbörjat nedmontering av luftburen kabel.

Varje fastighetsägare ska själv kommunicera med BCS om vad som gäller för deras fastighet. Trädgårdsstadsföreningen har inget ansvar för nätet och inga förpliktelser gentemot BCS Network som äger det.

Kabelteve Pungpinan 2012

Kabelteve Pungpinan 2012

Fastighetsägare har inte rätt att koppla bort varken kablar eller skåp!  Det kan finnas ström till skåpen så det är viktigt att inte göra några ingrepp själv.

En genomgång av vad som gäller finns här. Anslutningsavtalet finns här i original.

Kontaktuppgifter BCS Network

B C S Network AB, Kumla Allé 3, 13553 Tyresö, 08-605 79 70.
Ägare Bo Strandberg <bosse@strukturdata.se>.
Servicetelefon 8-18 vardagar, 08-605 79 70, Kicki Jakobson, även <bcs@strukturdata.se>.

 

 

BCS upphör med sin verksamhet hösten 2015

 

Uppdaterat 2014-03-18