Parkering

Pungpinan P-skylt

Pungpinan

Parkering i Trädgårdsstadsföreningens område sker enligt PYTT, Parkering i YTTerstaden. På ena sidan av våra vägar, gränder och gator är det ständigt parkeringsförbud, vanligen den sida som har belysning och gångbana. På den andra sidan är det mellan 1 november och 15 maj parkeringsförbud en dag i veckan för städning/plogning. Övriga tider: parkering tillåten. Resten av året gäller 7-dagarsparkering på denna sida.

Mellan klockan 22 och 06 är det förbjudet att parkera tunga fordon, med eller utan släp. Arbetsfordon, t.ex. grävmaskiner, finns det inga bestämmelser för! De får därför ställas upp nattetid vid trottoar. Container ska ha tillstånd från Trafikkontoret för att få ställas på allmän plats.

Tillståndsavdelningen Juridik & parkering kan nås via Trafikkontorets växel 508 27 200.

Uppdaterat 2013-06-13