Bokning

Föreningen äger utrustning som hyrs ut till självkostnadspris till medlemmar för egen användning inom området. Vi hyr ut material till trädgårdsfesten, utrustning för att bygga & måla samt till trädgården.

Så här bokar du

För bokning och förfrågan vänligen ring eller skicka ett meddelande till materialförvaltaren, telefon: 0700-90 97 05. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvaren så blir ni uppringda så snart som möjligt.

Här hämtar du materialet

Materielboden ligger på Arbetsvägen 22 och materielet hämtas och lämnas där vid bokat besök med materialförvaltaren.

Efterfrågan på byggställningar och tält är tidvis hög, varför det kan vara bra att vara ute i god tid, då ”först till kvarn” gäller. Under högsäsong kan också hyrtiden begränsas.

Generella riktlinjer och villkor:

 • Transport ombesörjes av den som hyr.
 • För utrustning som bokats men som inte hämtas kan avgift komma att debiteras ändå, speciellt vid högsäsong.
 • Hyrd utrustning får endast användas inom eller intill låntagarens fastighet.
 • Tält får endast sättas ihop med handkraft. Inga verktyg får användas på några detaljer.
 • Öppen eld eller grill får inte användas i tält eller i omedelbar närhet.
 • Hyrd utrustning ska återlämnas i rengjort och torrt skick och packad enligt anvisning.
 • Utrustningen återlämnas vid materielboden.
 • Uppkomna skador på uthyrt materiel ersätts av hyrestagaren.
 • Förkommen utrustning ersätts av hyrestagaren.
 • Ställning hyrs ut i högst två veckor. Hyrestiden kan förlängas om ej annan bokning finns.
 • Hyra gäller för angiven tid. Förlängd hyrestid debiteras med hyra för tiden.
 • Per tillfälle innebär maximalt tre dagar.
 • Hyran betalas omedelbart efter utlåningen till Föreningens plusgiro.
 • Återlämningstidpunkt avtalas med materialförvaltaren. Ingen debitering av extra tid pga. att denne inte kunnat ta emot materielen.