Styrelsen

Styrelse och funktionärer 2019

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 6 gånger om året.

Ordförande Jan Truedsson 0760 – 30 62 95 E-post
Kassör Mina Langendahl 0708 – 72 93 00
Ledamot Ingvar Andersson 0720 – 45 68 91
Ledamot Karin Månsson 08 – 659 15 56
Ledamot Lars Törnros 0734 – 39 08 59
Styrelsesuppleanter
  Christian Roussos 0733 – 02 82 82
  Jenny Green 0702 – 73 37 72
     
Revisorer
  Eva Ångström 08 – 39 38 27
  Daniel Unge 08 – 124 01 688
Revisorssuppleanter
  Katarina Synnergård 08 – 644 59 21
  Susan Ludvigsson  
Materialförvaltare
  Stephan & Margareta Kull 0700 – 90 97 05 uthyrning
Valberedning (tar gärna emot tips på intresserade)
  Jan Gustavsson 070 – 79 78 644
  Gunilla Strandberg 08 – 556 222 33
  Per Åström 08 – 649 71 15