Styrelsen

Styrelse och funktionärer 2022

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 6 gånger om året.

Ordförande Mihaela Ingemarsson  070-169 40 85 E-post
Kassör Jan Truedson  0760-30 62 95
Ledamot Karin Månsson 0709-59 15 56
Ledamot Jenny Green 0702-73 37 72
Ledamot Lars Törnros 0734-39 08 59
Styrelsesuppleanter
  Per Jonsson 070-644 83 99
  Ulrika Caperius 0708-44 16 65
  Ann Kihlstrand 070-322 92 60
Revisorer
  Mina Langendahl 08-39 38 27
     
Revisorssuppleanter
  Katarina Synnergård 08-644 59 21
  Malin Rosengård  
Materialförvaltare
  Stephan & Margareta Kull 0700 – 90 97 05 uthyrning
Valberedning (tar gärna emot tips på intresserade)
  Jan Gustavsson 070-79 78 644
  Gunilla Strandberg 08-556 222 33
  Per Åström 08-649 71 15