Styrelsen

Styrelse och funktionärer 2023

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 6 gånger om året.

Ordförande Ann Kihlstrand 070-322 92 60 E-post
Kassör Charlotta Sjögren 076-117 67 94
Ledamot Mihaela Ingemarsson 070-169 40 85
Ledamot Jenny Green 070-273 37 72
Ledamot Lars Törnros 073-439 08 59
Styrelsesuppleanter
Karin Månsson 070-959 15 56
Marie Skans 070-766 01 75
Per Synnergård 070-999 06 00
Revisorer
Mina Langendahl 072-858 93 00
Eva Ångström 070-696 24 70
Revisorssuppleanter
Katarina Synnergård 08-644 59 21
Malin Rosengård
Materialförvaltare
John Sjöberg 0700 – 90 97 05 uthyrning
Valberedning (tar gärna emot tips på intresserade)
Jan Gustavsson 070-79 78 644
Gunilla Strandberg 08-556 222 33
Per Åström 08-649 71 15