Klottersanering?

Periodvis klottras intensivt i vårt område som på andra ställen. Stockholms stad har ingen egen bevakning av skadegörelse utan är helt beroende av att medborgarna felanmäler. Det är bättre att låta tusen stämmor höras än att Trädgårdsstadsföreningen samlar ihop till en klagosång. Anmäl taggar och annat klotter till 08-651 00 00, eller på Stockholms hemsida. Normalt rengörs ytorna snabbt.

På samma ställe kan du lämna beröm! Och förstås felanmäla tjälskador i gatorna, bristande snöplogning, trasiga lampor och buskar som hänger över trottoarerna, för att nu nämna några av de 136 olika anledningar som finns listade.