Eldningsveckan börjar måndag den 28

Vecka 18, alla år, inträffar eldningsveckan i Stockholms stad. Det är händelsevis den vecka som innefattar valborg. I år är det måndag 28/4 till och med söndag den 4/5.

Denna vecka får du elda på tomten, om inte brandmyndigheten förbjudit det med hänsyn till brandfara. Du får inte elda material som ger rök som kan irritera omgivningen.

Nästa tillfälle att elda är vecka 40 i oktober.

Foto: Jan Gustavsson