Torget vid Tistel-, Hägg-, Oxel-, Flädervägarna åtgärdas inte

Den utlovade omläggningen av körbanan runt träddungen blir inte av! Medel till detta är avhängiga andra åtgärder som inte längre ska genomföras.

Övrigt vägunderhåll slirar på tidplanerna. Föreningen kollar med ojämna mellanrum upp hur planerna framskrider. Utlovade åtgärder är Fogdevägen och cykelbanorna utmed Sockenvägen.

Nyhet_torget_14nov2014