Utveckling av Viloparken i Enskede/Kärrtorp

Viloparken vid korsningen Sockenvägen / Gamla Tyresövägen kommer att få en ansiktslyftning för att kunna fortsätta vara en vacker plats under lång tid framöver.

Kommunen kommer att:

  • ta ned vissa träd och ta bort sly för att ge värdefulla träd plats att utvecklas
  • öppna upp gläntor och skapa siktlinjer samt underlätta för markvegetation att växa.
  • utveckla parkens rekreationsvärden genom att plantera nya rododendronbuskar, anlägga en ny plantering och nya sittplatser.
  • göra insatser för att det ska kännas tryggt att gå igenom och vistas i parken.

Tisdagen den 23 augusti fanns representanter från staden på plats i parken för att visa ett förslag och för att ta emot synpunkter. Här är förslaget som visades

Kontakt på Stockholm stad: inger.bogne@stockholm.se