Stockholm Stad har nytt intressant projekt för alla odlare

I ett samverkansprojektet mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad och Fortum Värme byggs nu en ny innovativ pilotanläggning för att framställa biokol.

Nu kan du lämna ditt trädgårdsavfall till Stockholm stad (tex ÅVC Högdalen) så gör de biokol och fjärrvärme av det i sin nyinvigda biokolsanläggning, istället för att bränna eller kompostera det som tidigare. Du kan gratis ta med dig biokol hem för att använda i din trädgård för att göra Stockholm grönare.

Foto: Stockholm Stad

Så här skriver Stockholm stad:

”Trädgårdsavfall från Stockholm ska få ett nytt liv som biokol. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och hjälper till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom minskar det mängden koldioxid i atmosfären. Vid produktionen av biokol får man också ut en gas som blir till värme till stadens fjärrvärmenät. ”

Läs mer om biokol och hur det här funkar

Så här använder du biokol i din odling (pdf)